Valhalla Verksted skal legge tilrette for at deltaker får:


  • Nødvendig kartlegging og arbeidsevnevurdering/funksjonsvurdering
  • Nødvendige tester rundt lese/skriveproblematikk- (Rådgiveren)
  • Smart økonomikurs
  • Dataopplæring - Datakortet via ekstern opplæring
  • Truckopplæring gis hos ekstern kursleverandør
  • Tilbud fra Kongsgård skolesenter Voksenopplæringen - undervisningen gis internt på bedriften
  • Tilrettelegge arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes ønsker og behov
  • Nødvendig oppfølging og veiledning av kvalifisert personell
  • Utvikle sine yrkesmessige forutsetninger