Kvalitetssystemer


KSEQUASS Assurance

Valhalla Verksted er godkjent som Equass Assurance bedrift.

Equass er vårt systemet som kvalitetssikrer arbeidet med velferdstjenestene ovenfor våre deltakere.

Valhalla Kvalitetssystem er utviklet på bedriften etter modell av ISO 9000 systemet. Systemet er tredelt med en Systemhåndbok, håndbok for administrasjon og håndbok for produksjon.
Lov om Intenkontroll (HMS) skal sikre at helse, miljø og sikkerhet ivaretas for alle bedriftens ansatte. Systemet er onlinebasert og vedlikeholdes av bedriftens HMS ansvarlig.

Vedlikehold og revisjoner skal foregå etter fastsatte rutiner nedfelt for hvert enkelt kvalitetssystem.