Arbeidstrening og opplæring


AOODen opplæringen vi gir våre deltakere skal være systematisk
og tilrettelagt for brukeren. All opplæring som gis på Valhalla verksted er dokumenterbar.

Arbeidsoppgavene kan være internt i bedriften eller eksternt hos en av våre samarbeidspartnere. Det er deltakerens individuelle behov og ønsker som skal være styrende.

Det skal legges tilrette for at deltaker utvikler sosial kompetanse. Dette skal , hvis nødvendig, foregå i samarbeid med ekstene samarbeidsparter.

En viktig del av opplæringen er økt fokus på ernæring, fysisk aktivitet og helse slik at livsstilsykdommer kan forebygges. Dette kan ha en positiv innvirkning på mulighetene for jobb i det ordinære arbeidsliv, eller kunne forlenge karrieren i VTA.

Veiledning knyttet til deltakers utvikling av faglig- og sosial kompetanse skal gis systematisk
og etter behov.