Om Valhalla Verksted

1299577079065.MaxSize.w-900.h-900.lm-1299577087333Valhalla Verksted AS er en attføringsbedrift som skal gi mennesker med bistandsbehov muligheter til læring og personlig vekst. Dette er vår kjerneproduksjon nummer en.
All vareproduksjon på bedriften skal være et middel for at våre deltakere skal lykkes i denne prosessen.

Valhalla Verksted AS fyller en viktig funksjon som attføringsbedrift i vårt lokalsamfunn, og spiller en viktig rolle
i mange menneskers liv. Vi er den største aktøren i tiltaket VTA
i vårt nærområde, og har gjennom mange år bygget en solid kompetanse på dette felt.

Samfunnsutviklingen fører til endringer. Ny krav og rammebetingelser stilles til oss som attføringsbedrift. Dette gjør at vi må være i en stadig endringsprosess. Dette er krevende, og gjør
at hver og en av oss må være fleksible og åpne for nye utfordringer.

Den teknologiske utviklingen har inntatt vår bedrift. Krav til sikkerhet, datalagring, og ikke minst tilgjenglighet har medført en stor utvikling i vår digitale hverdag.

Ved anskaffelse av nytt produksjonsutstyr med høy teknologisk faktor er det alltid nyttegraden mot
våre deltakere som er i fokus.