Snekkeravdelingen

Avdelingen er en viktig treningsarena for våre brukere der de får tilrettelagt opplæring i bruk
av avansert produksjonsutstyr.

Snekkeravdelingen er den største og mest avanserte 1288951011960.MaxSize.w-900.h-900.Saveavdelingen på bedriften. Vi har en stor og moderne maskinpark slik at opplæring og produksjon i størst mulig grad skal være lik med ordinære virksomheter.

Avdelingen består av et snekkerverksted,
et stort kappanlegg og en palleavdeling.

Vårt datastyrte kappanlegg, og anlegg for produksjon av paller ble fornyet i 2009. Bedriften har i dag en produksjonskapasitet på 80-100000 engangspaller
i året av forskjellige formater.

Størstedelen av produksjonen er rettet mot det proffesjonelle marked, men vi produserer
også for privatpersoner.

I snekkerverkstedet har vi moderne maskiner for produksjon av standard produkter og spesial produkter som: Spesialsenger, utemøbler, blomsterkasser, transportkasser osv..