Valhalla Verksted er blitt til VIA PARTNER

Gå videre til våre nye sider:

www.viapartner.no

www.facebook.com/viapartnerno

http://www.viapartner.no/film/


VIA Partner er en attføringsbedrift etablert i 1982 på industriområdet på Lund. VIA Partner ble eget AS i 1991, og er 100% eid av Kristiansand Kommune. Vi har 49 VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser. Vi har APO (arbeidspraksis i ordinær bedrift), lærlingplasser og hospiteringsplasser. 
VISJON


Personlig vekst og utvikling
gjennom læring og arbeid!
1289825626593.MaxSize.w-900.h-900.Save

1320412070201.MaxSize.msw-w.w-185.msh-h.h-133.Save